RAMOWY ROZKŁAD DNIA

DLA

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W LUBZINIE

I - część dnia od godz. 630 – 900

 

 • Myjemy ręce przed wejściem do sali, witamy się, bawimy w kącikach zabaw, rysujemy, lepimy, śpiewamy
  i słuchamy bajek, pomagamy przygotować pomoce do zajęć, obserwujemy „kącik przyrody”, podejmujemy zabawy rozwijające mowę
  i myślenie wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję dzieci, codziennie rano ćwiczymy, zabiegi higieniczne przed śniadaniem, jemy śniadanie.

II – część dnia od godz. 900 - 1200

 • Uczestniczymy w zajęciach edukacyjnych, malujemy, lepimy, rysujemy, śpiewamy, tańczymy, wycinamy, uczestniczymy w zajęciach konstrukcyjnych, badawczych, gimnastykujemy się, kształtujemy gotowość do nauki czytania, pisania i liczenia, nabywamy nawyki higieniczno – kulturalne, dbamy o ład i porządek w sali zajęć, łazience i szatni, samodzielnie ubieramy się i rozbieramy, bawimy się
  w ogrodzie, uczestniczymy w grach i zabawach ruchowych, spacerujemy, obserwujemy przyrodę, uczestniczymy w wycieczkach, bierzemy udział w pracach gospodarczo – porządkowych i ogrodniczych, myjemy ręce po przyjściu z placu zabaw, przygotowujemy się do obiadu, zabiegi higieniczne przed obiadem, jemy obiad, czyścimy zęby.

III – cześć dnia od godz. 1200 - 16.30

 • Odpoczywamy po obiedzie, słuchamy muzyki relaksacyjnej, uczestniczymy w grach dydaktycznych, grach stolikowych, ćwiczeniach gramatycznych, słownikowych, uczestniczymy w zabawach integracyjnych i wyrównawczych, słuchamy bajek czytanych przez nauczyciela lub zaproszonych gości, przygotowujemy się do podwieczorku, jemy podwieczorek, bawimy się w ogrodzie przedszkolnym
  z wykorzystaniem sprzętu do zabaw i ćwiczeń, zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem, dbamy o higienę osobistą,
 • bawimy się w to co lubimy najbardziej i z kim chcemy, umiemy dzielić się zabawkami, porządkujemy kąciki zabaw, rozchodzimy się do domu.