RADA RODZICÓW

Publicznego Przedszkola w Lubzinie

w roku szkolnym 2022/2023

  1. 1.Przewodniczący rady rodziców: FRĄCZEK MICHAŁ
  2. 2.Skarbnik: ŁĄTKA ANNA
  3. 3.Sekretarz: LIGESKA AGNIESZKA
  4. 4.Członkowie: ALBERSKA MARTA

                     TOKARZ MARTA