Oferta naszego przedszkola

Publiczne Przedszkole w Lubzinie czynne jest od 6.30 – 16.30

Zajęcia dodatkowe bezpłatne: religia, język angielski, spotkanie z bajką.

Oferujemy zajęcia logopedyczne dla dzieci. 

Koszt całodziennego wyżywienia: 8,50 zł :

śniadanie - 2,40 zł
obiad - 4,10 zł.
podwieczorek – 2,00 zł


Bezpłatne 5 godzin dziennie (realizacja podstawy programowej) - odpłatne wyżywienie (śniadanie i obiad)

Każda dodatkowa godzina ponad 5 godzin dziennie płatna 1,00 zł

Jeżeli do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata stała na drugie dziecko wynosi 70% poniesionych kosztów.

 

 1. Kładziemy nacisk na indywidualne możliwości każdego wychowanka.
 2. Wychowawcy prowadzą zajęcia na wysokim poziomie, pracując metodami tradycyjnymi oraz nowatorskimi, mając do dyspozycji bogatą bazę pomocy dydaktycznych.
 3. Wspomagamy dzieci w przystosowaniu się do pobytu w przedszkolu poprzez zajęcia adaptacyjne w miesiącu sierpniu tzw. „Dni otwarte w przedszkolu”.
 4. Nasze przedszkole współpracuje na bieżąco z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i logopedyczną w Ropczycach, w celu rozpoznawania potrzeb dzieci oraz rozwiązywania problemów.
 5. Stosujemy metody twórcze, wspomagające kreatywność i stymulujące rozwój dziecka.
 6. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.
 7. Współpracujemy ze Szkołą Podstawową  im. J. Brzechwy w Lubzinie, w celu zminimalizowania stresu związanego z pójściem dzieci do klasy "0"

 

Przedszkolaki uczestniczą w:

- „PRZEDSZKOLADZIE” – Miejsko-Gminnym święcie przedszkoli w ramach Dni Ziemi Ropczyckiej,

- konkursach plastycznych, konkursach organizowanych przez Centrum Kultury w Ropczycach
- Gminnym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Przedszkoli w Wielopolu Skrzyńskim – „Estradka Małolatka”,
- Konkursie Piosenki w języku angielskim.
- „Święcie Flagi” w Ropczycach,
- Corocznie dzieci wyjeżdżają do Rzeszowa do Teatru „Maska” na spektakl teatralny.

W naszym przedszkolu organizowane są:

- wystawy prac dzieci;
- spotkania i imprezy okolicznościowe z udziałem rodzeństwa, rodziców, dziadków m.in.:
„Jesienny bal”, „Mikołajki”, „Spotkanie opłatkowe”, „Karnawał z babcią
i dziadziem”, „Światowy dzień Pluszowego Misia”, „Festiwal Piosenki Przedszkolnej”, „Piknik Rodzinny”, „Dzień Dziecka”, „Zakończenie roku przedszkolnego”.

- W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców. Rodzice biorą aktywny udział w życiu przedszkola, współdecydują w sprawcach istotnych dla dzieci i placówki.

Posiadamy własną kuchnię.

Zalety:

 • Rodzice płacą tylko za produkty zużyte do przygotowania posiłków (tzw. wsad do gara)
 • Dbamy o urozmaicenie dań, tak aby za każdym razem jedzenie było przyjemnością.
 • Wykorzystujemy produkty świeże pochodzące od sprawdzonych dostawców.


Posiłki w naszym przedszkolu przygotowywane są zgodnie z zaleceniami zdrowego żywienia oraz HCCP .dzieci.

Działamy bardzo szybko. Skracamy do minimum czas od przygotowania posiłku do jego serwowania, dzięki czemu minimalizujemy utratę wartości odżywczej.

Dostosowujemy jadłospis do oczekiwań dzieci.

 

Godziny konsultacji rodziców z nauczycielami

lub po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielką

  Zapraszamy na indywidualne konsultacje rodziców, którzy chcą dowiedzieć się więcej o postępach, osiągnięciach czy trudnościach swojego dziecka. Podczas konsultacji Rodzice mogą porozmawiać 
z nauczycielem na temat rozwoju dziecka, jego zachowania w grupie rówieśników, mocnych i słabych stron, tego co cieszy lub niepokoi. Zachęcamy rodziców do korzystania z tej formy współpracy.

 

 1. Dyrektor Anna Bielatowicz

wtorek w godz. od 9:00 do 10:00

 

 1. Płoch Joanna – nauczyciel Oddział „II”

poniedziałek w godz. od 12:00 do 13:00

 

 1. Wiesława Marć – nauczyciel Oddział „I”

środa w godz. od 10:30 do 11:30

 

 1. Kruza Małgorzata – nauczyciel Oddział „I”

czwartek: w godz. 11:30 – 12:30