RADA RODZICÓW

Publicznego Przedszkola w Lubzinie

w roku szkolnym 2021/2022

 

Przewodniczący: MARZENA MIETŁA

Sekretarz: WALDEMAR MOSIOR

Skarbnik: ANNA ŁĄTKA

Członek rady rodziców:  PRZEMYSLAW KOBOS